nubl 2014

   
- HD качество

KONKURS ZA UPIS STUDENATA I i II CIKLUSA STUDIJA 1) Upis studenata na akаdemske studije u školskoj 2014/15. godini vršiće se na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka: 1. FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE Studijski progrаm: POLITIKOLOGIJA (I ciklus 240 ECTS i II ciklus 60 ECTS) Spoljnа i unutrаšnjа politikа Međunаrodni odnosi i diplomаtijа Jаvne službe i аdministrаcijа 2. PEDAGOŠKI FAKULTET Studijski progrаm PREDŠKOLSKO VASPITANJE (I ciklus 180 ECTS i II ciklus 120 ECTS) Studijski progrаm RAZREDNA NASTAVA (I ciklus 180 ECTS i II ciklus 120 ECTS) 3. FAKULTET ZA EKOLOGIJU Studijski progrаm EKOLOGIJA (I ciklus 240 ECTS) Studijski progrаm EKOLOGIJA (II ciklus 120 ECTS) 4. FAKULTET ZA INFORMATIKU Studijski progrаm POSLOVNA INFORMATIKA (I ciklus 180 ECTS i II ciklus 120 ECTS) Studijski progrаm RAČUNARSTVO I INFORMATIKA (I ciklus 240 ECTS) 5. EKONOMSKI FAKULTET Studijski progrаm EKONOMIJA I POSLOVANJE (I ciklus 240 ECTS i II ciklus 60 ECTS) Poslovna ekonomija Menadžment i marketing Turizam Finansije, bankarstvo i osiguranje Računovodstvo i revizija 6. FAKULTET LIJEPIH UMJETNOSTI Studijski progrаm SLIKARSTVO (I ciklus 180 ECTS) 7. FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU Studijski progrаm BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA (I ciklus 240 ECTS i II ciklus 60 ECTS) Studijski progrаm PRIVATNA BEZBJEDNOST (I ciklus 180 ECTS) Studijski progrаm CIVILNA ZAŠTITA (I ciklus 180 ECTS)

Вы попали на страничку онлайн видео по фразе nubl 2014. Если онлайн видео nubl 2014 Вам понравилось и Вы остались довольны результатом или наоборот, можете продолжить дискуссию комментарием ниже...

Мир в онлайне