Hozan Dino-Dereng Neye Zu Were

   
- HD качество

DeReNG NeYe Evinamin Gula Dile Min Bi$KiVi Bi Baranen Evine Heviya hatina te me Dereng neye,zu were ********************* Hin neketim bin cavan Hin neketim zindanan Hin necume ser ciyan Dereng neye, zu were ********************** Em bi evinen qedexe mezin bun,Berika me de eynuke u $eyek me bi xwe mezin dikir u xwe$ikbuyina xwe di nav xeyalen pe$eroje de bi evindara xwe re vedi$art,bi cavan $ermoki u bi tirseke bewate me heviyan xwe di neqi$andin. ****************************************­********* Bi xwe re hevi bine, Hevi evin jin e Barke ser keskesoran Bi roje bixemline. ************************ Hin neketim bin cavan Hin neketim zindanan Hin necume ser ciyan Dereng neye, zu were ************************* Dema ku em mezin bun,em tegihi$tin ku eger evin azad be, we bi wate be.Ji bo we ye ku em bun evindaren welaten xwe,eme evina xwe bi evindara xwe re di welateki azad de parve bikin

Вы попали на страничку онлайн видео по фразе Hozan Dino-Dereng Neye Zu Were. Если онлайн видео Hozan Dino-Dereng Neye Zu Were Вам понравилось и Вы остались довольны результатом или наоборот, можете продолжить дискуссию комментарием ниже...

Мир в онлайне