8.klass

   
- HD качество

В базе 1000000 видео
8 klass ajalugu video nr 35 Esimene maailmasõda
Загружен 1 мая 2017
Selles videos käsitletakse I maailmasõda, selle põhjuseid, sõja puhkemist, sõja käiku, sõja lõppu ja sõja tagajärge. 1. Millal oli I maailmasõda? 2. Millised kaks ...

8 klass ajalugu video 10 Prantsuse revolutsioon
Загружен 11 ноября 2016
Selle video teemaks on 1789-1799 toimunud Prantsuse revolutsioon. Küsimused, millele videot vaadates mõelda: 1. Mille poolest tundus lihtrahvale enne ...

8 klass ajalugu video nr 33 Venestusaeg
Загружен 15 апреля 2017
Selles videos käsitletakse venestusajast Eestis 19. sajandi lõpus. Eelloona tutvustatakse ka Vene impeeriumi olukorda 19. sajandil, eriti liberaalide ja ...

8 klass ajalugu video nr 24 Uusaegsed ideoloogiad: liberalism, konservatism ja sotsialism
Загружен 21 января 2017
Selles väga mahukas videos on juttu kolmest suurest uusaegsest ideoloogiast – liberalismist, konservatismist ja sotsialismist. Küsimused, mille peale videot ...

8 klass ajalugu video nr 23 Tööstusrevolutsioon 4
Загружен 14 января 2017
Selles videos on teemaks tööstusrevolutsiooni negatiivsed tagajärjed (sh tööliste olukord 19. sajandil ja töölisliikumine). Küsimused, mille peale videot vaadates ...

8 klass ajalugu video nr 25 Rahvuslus
Загружен 21 января 2017
Selles videos on juttu veel ühest uusaegsest ideoloogiast – rahvuslusest ehk natsionalismist. Räägitakse rahvusluse tekkepõhjustest, seostest teiste ...

8 klass video nr 36 Vene revolutsioon 1917
Загружен 7 мая 2017
See video käsitleb Vene revolutsiooni 1917. aastal (selle põhjuseid, Veebruarirevolutsiooni, Oktoobrirevolutsiooni ning revolutsiooni tagajärgi). 1. Millised olid ...

8 klass ajalugu video nr 20 Tööstusrevolutsioon 1
Загружен 7 января 2017
Selles videos tehakse sissejuhatus tööstusrevolutsiooni teemasse, mis jätkub järgmistes videotes. Juttu on sellest, millal ja kus tööstusrevolutsioon toimus, mis ...

Sotsialism 4/5 (8 klass ajalugu video nr 24 Uusaegsed ideoloogiad)
Загружен 21 января 2017
See on osa pikemast videost (8 klass ajalugu video nr 24 Uusaegsed ideoloogiad). Selles lõigus räägitakse sotsialismist, lähemalt tutvustatakse ...

8 klass ajalugu video nr 22 Tööstusrevolutsioon 3
Загружен 13 января 2017
Selles videos on teemaks tööstusrevolutsiooni tagajärjed (eelkõige positiivsed või neutraalsed tagajärjed). Küsimused, mille peale videot vaadates mõelda: 1.

8 klass ajalugu video nr 32 Rahvuslik ärkamisaeg Eestis
Загружен 15 апреля 2017
See video käsitleb eestlaste rahvuslikku ärkamist 19. sajandi keskpaigas (eelloona tuleb juttu ka sellele eelnenud ajast, Kristjan Jaak Petersoni ning estofiilide ...

8 klass ajalugu video nr 26 Saksamaa ühendamine (19. sajandil)
Загружен 5 февраля 2017
Selles videos käsitletakse rahvuslikku liikumist Saksamaal ning Saksamaa ühendamist alates Püha Rooma keisririigi lõpuaegadest kuni Saksa keisririigi ...

8 klass ajalugu: video 6 Teadusrevolutsioon
Загружен 11 сентября 2016
Selles videos räägitakse 16.-18. sajandil toimunud teadusrevolutsioonist: kuidas see muutis teadust, aga ka laiemalt ühiskonda ja inimeste mõttelaadi. Samuti ...

8 klass ajalugu video nr 29 Modernse ja traditsioonilise ühiskonna kokkupõrked
Загружен 5 марта 2017
Selles videos on juttu 19. sajandi maailma iseloomustanud kokkupõrgetest modernse ja traditsioonilise maailma vahel. Näidetena on räägitud põhjalikumalt ...

8 klass ajalugu video nr 21 Kapitalism või Tööstusrevolutsioon 2
Загружен 8 января 2017
Selles videos käsitletakse kapitalismi, eelkõige tööstusrevolutsiooni kontekstis. Juttu tuleb kapitalismi tunnustest ning sellistest mõistetest nagu eraomand, ...

 1 2 3 »  Последняя

Мир в онлайне