Смотреть видео онлайн

3.34.Semetei takes away the herd of horses

   
- HD качество

В базе 16 видео
3.34.Semetei takes away the herd of horses (Salimbai Tursunbaev)
Загружен 17 февраля 2013
3.34. Семетейдин жылкы алышы (Салимбай Турсунбаев)

3.30. Death of Chynkojo and Toltoi in the fight with Semetei (Zamir Bayaliev)
Загружен 16 февраля 2013
3.30. Семетей менен атышып, Чынкожо, Толтойдун өлгөнү (Замир Баялиев)

3.31.The dream of Semetei before demanding the wergild (Tilek Asanov)
Загружен 16 февраля 2013
3.31. Семетейдин кун алаарда түш көрүшү (Тилек Асанов)

3.44.The Great March. The beginning of the battle
Загружен 9 июня 2012
Чоң казат. Уруштун башталышы (З. Баялиев)

3.38.Semetei leaves to the kaiyp duino (invisible world) (Kamil Mamadaliev)
Загружен 17 февраля 2013
3.38. Семетейдин кайып болушу.(Камил Мамадалиев)

3.33.Semetei and Bakai conduct reconnaissance (Salimbai Tursunbaev)
Загружен 16 февраля 2013
3.33. Семетей менен Бакайдын чалгын чалышы (Салимбай Турсунбаев)

3.36.Semetei gets wounded. Aichurek performs the ritual of jumping over the arrow (S Tursunbaev)
Загружен 17 февраля 2013
3.36. Семетейдин жараланышы. Айчүрөктүн ок атташы (Салимбай Турсунбаев)

1.3.Birth of Manas
Загружен 6 июня 2012
Манастын төрөлүшү (С.Турсунбаев)

3.37. The death of Konurbai and Neskara (Nazarkul Seidakhmatov)
Загружен 17 февраля 2013
3.37. Коңурбай менен Нескаранын өлүшү (Назаркул Сейдахматов)

1.15. Manas defeats Tekes Khan. Manas's struggle with Kyz Saikal
Загружен 11 июня 2012
Манастын Текес канды жеңгени. Манас менен Кыз Сайкалдын беттеши (С. Турсунбаев)

3.36. The Great March. Almambet and Syrgak's preparation for the attack
Загружен 7 июня 2012
Чоң казат. Алмамбет менен Сыргактын чалгынга аттанышы (Д. Сыдыков)

2.21. Almambet's story, his birth and childhood
Загружен 11 июня 2012
Алмамбеттин окуясы. Алмамбеттин туулушу. Балалык чагы (Т. Бакчиев)

Салимбай
Загружен 24 февраля 2018
Манасчы.

Салимбай Турсунбаев
Загружен 22 января 2018

4 Турсунбаев Бахтияр Ударник Тушинская Восиев Истсим Ударник кожух
Загружен 26 апреля 2017
ССЫЛКИ О БОКСЕ В МОСКВЕ: Клуб Ударник:

Мир в онлайне