នី សាមឌី អ៊ិន វល័ក្ខ ១ ពិធីលាងជើងអ្នកមានគុណ

   
- HD качество

В базе 11 видео
នី សាមឌី អ៊ិន វល័ក្ខ ១ ពិធីលាងជើងអ្នកមានគុណ
Загружен 7 марта 2018

នី សាមឌី អ៊ិន វល័ក្ខ ២ ពិធីហែរកំណត់
Загружен 7 марта 2018

ពិធីលាងបាតជើងអ្នកមានគុណរបស់លោកស្រីចាន់ ណារីន
Загружен 8 декабря 2015

នី សាមឌី អ៊ិន វល័ក្ខ ៣ ពិធីផ្សំផ្គុំ
Загружен 7 марта 2018

តើ NGO ណាចង់លុបបំបាត់ពិធី(លាងជើង)ពីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ_ James Sok talks about Foot Washing Ceremony
Загружен 28 мая 2019
James Sok talks about traditional Khmer marriages with a ceremony called "Foot Washing" for new couples. But recently some organizations and NGO indicated ...

ពិធីលាងជើង - អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោក ប៊ិន ឆៃយ៉ា និងនាង ផល សាវិន
Загружен 15 января 2018
Many people will be blessed by your LIKE, COMMENT and SHARE of our videos. You are encouraged to download any of our videos for your personal use but ...

wedding takeo 14-05-2007 part​ 8 ពិធីលាងជើង
Загружен 26 декабря 2014

My wedding2
Загружен 18 июня 2017
My wedding/ពិធីលាងជើង.

Cambodian Christian wedding . Part 01 #Hosea's wedding [អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងព្រះអម្ចាស់]Hosea & navy
Загружен 15 ноября 2017
This video is about the marriage in the Lord Jesus Christ held on January 2010 at Ou Reang Ov district of Tboung Khmum province in Cambodia. A great ...

ពិធីលាងជើង ( Ch Channel )
Загружен 21 мая 2016
Love Song.

Khmer Wedding-ពិធីលាងជើងនិងសំពះផ្ទឹម
Загружен 14 декабря 2014
ព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែឧសភាឆ្នាំ២០០៩.

Мир в онлайне